Eigen regie en participatie: Vrouwengroep Hestia 2: Rapportage evaluatieonderzoek

Nienke Riemersma*, Nienke Verheij-Jansen, Jolanda Tuinstra

*Corresponding author for this work

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  1 Downloads (Pure)

  Abstract

  Project ‘Eigen regie en participatie’, training en onderzoeksdeel

  In dit rapport worden de resultaten van het onderzoeksdeel van het project ‘Eigen regie en participatie, vrouwengroep Hestia 2’ beschreven.

  Het project ‘Eigen regie en participatie’ bestaat uit een training en een onderzoeksdeel. Het doel van de training is dat de vrouwen meer regie over eigen lijf en leven krijgen en (meer) gaan participeren in de maatschappij. Door de training worden vrouwen zich bewust van de invloed die ze zelf op hun lijf en leven (kunnen) hebben. De veronderstelling is, dat deze bewustwording fysieke klachten vermindert en een verbetering teweegbrengt in grip op afspraken, dagelijkse structuur en gezondheid. Dit kan de participatie in de maatschappij ten goede komen. De training, genaamd vrouwengroep Hestia 2, wordt gegeven door twee trainers (een personal organizer van “Handen uit je mouwen” en een lichaamsgerichte therapeut van “Jezelf, werkplaats voor hoofd, lijf en hart”) aan een groep multiculturele vrouwen binnen het Multiculturele Vrouwencentrum Jasmijn. Door de samenwerking van de twee trainers worden de in de training behandelde thema’s vanuit twee perspectieven benaderd, namelijk organizing en lichaamsgerichtheid. Hierdoor wordt er gewerkt aan zowel rust in het lichaam als aan het op orde krijgen van het leven van alledag. De thema’s die worden behandeld zijn: gronding, post en administratie, tempo, afspraken en agendering, eigen plek, taakverdeling thuis, grenzen en structuur. De training bestaat uit drie fases. In fase 1 krijgen de vrouwen de training wekelijks. Deze fase duurt tien weken. In fase 2 komen de vrouwen twee wekelijks bij elkaar. De fase wordt benut om de eigen ontwikkeling te verdiepen en indien mogelijk de effecten te verduurzamen. Fase 2 bestaat uit 10 bijeenkomsten. In de laatste vier bijeenkomsten vormen de vrouwen koppels. Gezamenlijk wordt een plan ontwikkeld met daarin hoe het koppel in fase 3 het geleerde in de praktijk gaat doorgeven. Dit kan door een oefening te doen met iemand uit hun eigen omgeving of met een al bestaande groep. Onderdelen van de Hestia training kunnen ook worden toegepast binnen het eigen (vrijwilligers)werk. Het gemaakte plan wordt gepresenteerd voor de groep. Naast de reguliere bijeenkomsten wordt in fase 2 een terugkomochtend georganiseerd. Deze is ook voor de vrouwen die gaandeweg met Hestia 2 gestopt zijn. In fase 3 wordt het in fase 2 ontwikkelde plan uitgevoerd. In fase 3 hebben de vrouwen twee keer een individueel gesprek met de trainers. De fase wordt afgesloten met een evaluatie-bijeenkomst.

  In het onderzoeksdeel wordt, door de afdeling Toegepast Onderzoek (TGO) en de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, gekeken wat de ervaringen van de vrouwen zijn en of de beoogde doelen zijn bereikt. Dit wordt onderzocht aan de hand van interviews, een vragenlijst, een probekit en monitoring.
  Original languageDutch
  PublisherScience Shop, University of Groningen
  Number of pages28
  Publication statusPublished - Jul-2020

  Cite this