Eindverslag Actieonderzoek 'Baanbrekende professionals' (ZonMw 744220108): eenvoud en samenhang door grenzenwerk binnen wijkgericht werken

Translated title of the contribution: Final report Action Research 'Border-crossing professionals' (ZonMw 744220108): simplicity and coherence in social community teams' boundary work

Research output: Book/ReportReportAcademicpeer-review

Abstract

Publiekssamenvatting:
Jongeren willen zich fijn en veilig voelen op de plekken waar hun leven zich afspeelt. Wandelinterviews met 35 jongeren in Groningen suggereerden dat jongeren die in hun leven op onveilige plekken komen zich voor de keuze gesteld zien het ‘goede’ of het ‘slechte’ pad te volgen. Zij gaven aan dat veilige plekken en positieve rolmodellen op school, op straat en zeker op de sportvereniging hen helpen betere keuzes voor henzelf te maken.

Dit roept de vraag op hoe de betrokken professionals, mantelzorgers, vrijwilligers en andere inwoners rond een leefplek van jongeren samen kunnen werken aan het gelijktijdig verbeteren van de plek en vroegtijdig signaleren van problemen van jongeren.

Binnen een actieonderzoek werkten drie teams daartoe aan samenwerking met de betrokkenen rond een leefplek: sportverenigingen, de eigen woonbuurt, en huisvestingsproblemen bij mbo-jongeren. Actiedoelen per betrokken groep stimuleerden de teams door bestaande grenzen heen te breken en met betrokkenen een aanpak te ontwikkelen die helpt een leefplek fijner en veiliger te maken voor jongeren. De teams hielden bij of ze hun actiedoelen haalden en bespraken ze wat ze daarvan konden leren.
Translated title of the contributionFinal report Action Research 'Border-crossing professionals' (ZonMw 744220108): simplicity and coherence in social community teams' boundary work
Original languageDutch
Number of pages102
Publication statusPublished - 15-Jul-2022

Cite this