Emotie, bloedsuiker en hersenstam: een experimenteel onderzoek naar den invloed van de emotie op het bloedsuikergehalte

Albert Lourens Cornelis Palies

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Abstract

In de inleiding wordt op het verschil van opvatting in de psychiatrie van v66r drie kwart eeuw en nu gewezen. Van een onderzoek der hersenen bij geestelijke afwijkingen is men hoe langer hoe meer zijn aandacht gaan schenken aan het onderzoek van den geheelen mensch. Hoofdstuk II legt het verband tusschen psyche en vegetatief zenuwstelsel. De innige samenhang tusschen lichaam en geest, die den laatsten tijd, zoowel internist, als psychiater in gelijke mate bezig heeft gehouden, wordt in dit hoofdstuk naar voren gebracht. De stofwisselings-onderzoekingen bij geesteszieken hebben op deze materie een geheel nieuw licht doen schijnen. Aan de hand van theoretische beschouwingen wordt op het verband tusschen het affectleven, de hersenstam en de uitwerking hiervan op allerlei lichamelijke gebeurtenissen de nadruk gelegd. Mijn onderzoek hield zich bezig met een klein onderdeel van deze stofwisselings-onderzoekingen; er is namelijk de samenhang tusschen emotie, hersenstam en bloedsuiker.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • van der Scheer, W., Supervisor, External person
Award date8-Oct-1933
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1933

Cite this