Empathy under arrest? functional and structural neural correlates of empathy in psychopathy

Harma Meffert

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

643 Downloads (Pure)

Abstract

Om interacties met anderen goed te laten verlopen, is het belangrijk dat we begrijpen wat zij doen en ervaren. Uit onderzoek is gebleken dat een van de mogelijke mechanismen hierachter ligt in het ‘heractiveren’van hersengebieden - die we gebruiken om acties uit te voeren en emoties en aanrakingen te ervaren - wanneer we anderen waarnemen die deze handelingen uitvoeren of emoties en aanrakingen ervaren. Deze ‘heractivatie’ van hersengebieden zou ons een soort privé ervaring van het gevoel van een ander kunnen geven. Neem als voorbeeld van de pijn die we zelf voelen, wanneer we iemand anders zien die zich in de vinger snijdt. In dit proefschrift onderzochten we het neurale mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt bij een groep mensen gediagnosticeerd met psychopathie. Een belangrijk kenmerk van deze mentale stoornis is het verminderd vermogen om mee te voelen met de emoties van anderen en deze te herkennen. Wij hebben in dit onderzoek bekeken of dit samenhangt met een vermindere activatie van de hersengebieden voor emoties, acties en sensaties, wanneer mensen met psychopathie kijken naar andere mensen die iets meemaken. De resultaten van dit proefschrift suggereren dat psychopathie niet zozeer een onvermogen is om deze gebieden te activeren, maar wel dat zij dit spontaan minder sterk doen. Aangezien het de eerste keer is dat soortgelijk onderzoek is uitgevoerd bij deze doelgroep, zullen de resultaten nog moeten worden geverifieerd in vervolgonderzoek. Deze informatie zou dan mogelijk kunnen leiden tot alternatieve therapeutische strategieën.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
 • den Boer, Hans, Supervisor
 • Keysers, Christiaan, Supervisor
Award date21-May-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036754958
Electronic ISBNs9789036754941
Publication statusPublished - 2012

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • Paradigma's
 • Gedeelde informatie
 • Spiegelneuronen
 • Hersenfuncties
 • Magnetic Resonance Imaging
 • Empathie
 • Psychopathologie
 • psychiatrie, psychopathologie

Cite this