Essays on asset allocation and diversification

Tomasz Marcin Katzur

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

1901 Downloads (Pure)

Abstract

Inflatierisico heeft meetbare impact op omvang optimale aandelenportefeuille De invloed van inflatieschommelingen op aandelenkoersen is statistisch lastig te meten, maar inflatierisico heeft wel degelijk gevolgen voor de omvang van de optimale aandelenportefeuille. Dat concludeert Tomek Katzur in zijn promotieonderzoek. Katzur richtte zich op vraagstukken over vermogensbeheer in opkomende economieën. In het recente verleden zijn pensioen- en beleggingsfondsen in deze economieën sterk in omvang toegenomen. Het uiteindelijke succes van deze fondsen hangt af van de vraag of zij in staat blijken een stabiele reële inkomensstroom aan hun deelnemers te leveren. Met dat perspectief onderzocht Katzur, aan de hand van empirische casestudies, de verhouding tussen risico en rendement van beleggingen op de langere termijn. Hij bestudeerde onder meer het nieuwe nationale pensioenstelsel van India. Katzur constateert dat Indiase staatsobligaties, ondanks hun relatief hoge rendement, weinig aantrekkelijk zijn voor risico-averse beleggers. Om deze groep bij het pensioenstelsel te betrekken, is het stabiliseren van de inflatie een eerste vereiste. Katzur wierp ook nieuw licht op eerdere studies over de voorspelbaarheid van aandelenrendementen in opkomende markten, waaruit bleek dat beleggingen in deze aandelen op termijn minder riskant zouden zijn. Toepassing van nieuwe statistische technieken, die rekening houden met onzekerheid over de geschatte parameters, toont echter aan dat dit niet het geval is.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Lensink, Robert, Supervisor
  • Spierdijk, Laura, Supervisor
Award date13-Jun-2013
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs978-90-367-6201-4
Electronic ISBNs9789036762007
Publication statusPublished - 2013

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Financieel management
  • financiering
  • financieel management

Cite this