Friese sterkten in economisch perspectief: toekomstvisie op de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Friesland

Valentijn Bolhuis

Research output: Working paperAcademic

600 Downloads (Pure)

Abstract

Van oudsher wijkt de economische situatie van Noord-Nederland af van de rest van het land en bestaat er een economisch faseverschil tussen het Noorden en de andere regio’s; de noordelijke economie is minder robuust en door de sectorstructuur meer conjunctuurgevoelig. Om het faseverschil te verkleinen, de economie te herstructureren en een versterkte en duurzame groei te realiseren, heeft het kabinet in 1998 besloten het Noorden financieel te ondersteunen voor de periode 2000-2010. In de nota ‘Pieken in de Delta’ staat dat het kabinet de extra economische steun aan Noord-Nederland na 2006 wil beëindigen. Dit houdt echter niet in dat het Noorden helemaal geen steun meer krijgt, maar het perspectief op basis waarvan de steun wordt toegekend, verandert en daardoor is de steun aan het Noorden niet meer als vanzelfsprekend. Een levendige maatschappelijke discussie in de media over de toekomst van het Noorden was het gevolg van deze nota. Uit deze discussie over het ruimtelijk-economische en regionale beleid kunnen drie hoofdlijnen – of perspectieven – worden afgeleid, namelijk ‘Friesland als woonprovincie’, ‘doorgaan met het huidige kernzonebeleid’ en ‘Friesland als centrum voor kennis en innovatie’. De vraag die in dit rapport is onderzocht is welke van die drie perspectieven het beste aansluit bij de sterkten en kansen van de provincie Friesland. Hiertoe zijn eerst de drie perspectieven omschreven en ingevuld. Vervolgens zijn op basis van interviews en beleidsrapporten de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen voor de economische ontwikkeling van de provincie Friesland geanalyseerd. Met behulp van een capaciteitenanalyse is onderzocht welk van de sterke punten van Friesland onderscheidend zijn en welke zwakten structureel zijn. Op basis hiervan is voor elk van de perpectieven een te volgen strategie voor de provincie geformuleerd en ganalyseerd welk perspectief het meest kansrijk is.
Original languageDutch
Number of pages75
Publication statusPublished - 2004

Cite this