Geld en waarde: een historisch en theoretisch onderzoek

Eliazer Frank

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

164 Downloads (Pure)

Abstract

Voor de moderne waarde-theoretici is het begrip "waarde" het fundamenteelste begrip der economie. De betekenis van de waarde voor de economie is te vergelijken met de betekenis van de zwaartekracht voor de mechanica. 1 Daarom wordt de waardeleer b.v. door Prof. C. A. Verrijn Stuart opgenomen in de algemene grondslagen der economie 2, op welke grondslagen dan de verklaring van de rest der economische verschijnselen behoort te rusten. Als wetenschap mag de economie abstraheren; zo vinden we bij de meeste grensnuttheoretici de abstractie van een buiten het ruilverkeer levend individu (Robinson). Methodologisch is de weg naar deze abstractie de volgende: in de economische werkelijkheid bestaan markten met prijzen en prijsveranderingen. Wat is prijs en welke zijn de oorzaken van prijsveranderingen? Men komt dan tot de ontdekking dat deze prijzen uitdrukkingen zijn van waardeverschijnselen. De prijs is niets anders dan de objectieve ruilwaarde uitgedrukt in geld. De objectieve ruilwaarde is de resultante der sUbjectieve waardeschattingen der aan het ruilverkeer deelnemende individuen. De subjectieve waardeschattingen zijn van tweeerlei aard: of subjectieve waardeschattingen in het ruilverkeer (subjectieve ruilwaarde) of subjectieve waardeschattingen buiten het ruilverkeer (subjectieve gebruikswaarde). Deze subjectieve gebruikswaarde buiten de ruil is dan de basis en eerste oorzaak voor het waardeverschijnsel, dat dus geheel a-maatschappelijk gefundeerd kan worden. Zie: Hoofdstuk 1
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Award date24-May-1937
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1937

Cite this