Governance-arrangementen voor regionale hub ontwikkeling: Resultaten van een casestudie in Groningen-Drenthe

Research output: Contribution to conferencePaperAcademic

178 Downloads (Pure)

Abstract

Sinds 2018 hanteert het OV-bureau Groningen-Drenthe een beleid waarin hubs de schakels vormen tussen hoogwaardige OV-lijnen en vraagafhankelijk vervoer. In een regio die zich kenmerkt door lage bevolkingsdichtheden en waar het draagvlak van voorzieningen onder druk staat, zijn hubs de hoekstenen van een beleid dat poogt de bereikbaarheid en de leefbaarheid in stand te houden. Het clusteren van OV, vraagafhankelijk vervoer en voorzieningen op hubs vraagt om een innovatieve samenwerking tussen autoriteiten, vervoerders en andere stakeholders binnen de institutionele kaders op verschillende schaalniveaus. Hiermee wordt Groningen-Drenthe (inter)nationaal gezien als een succesvol voorbeeld van de regionale hubaanpak. In dit onderzoek proberen we inzicht te krijgen in de governance van Groningen-Drenthe en die van haar internationale tegenhangers om daaruit lessen te trekken voor de implementatie van hubs in verschillende ruimtelijke contexten, zowel in Nederland als internationaal. Het onderzoek bestond uit drie stappen. Eerst analyseerden we de beleidscontext van de hubaanpak op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Vervolgens hebben we via interviews met vertegenwoordigers de belangrijkste kenmerken van de governance in kaart gebracht. Ten slotte vergeleken we Groningen-Drenthe met de internationale voorbeelden van Bremen, Vlaanderen en Zuidoost-Schotland door middel van een beleidsanalyse en interviews met lokale vertegenwoordigers. De resultaten laten zien dat een hybride tussen een top-down en bottom-up benadering nodig is om de ontwikkeling van een hub netwerk te realiseren. Regionale beleidskaders en financiering kunnen zo het implementatieproces op lokale schaal in de gewenste richting sturen, terwijl tegemoet wordt gekomen aan omgevingsspecifieke behoeften. Daarnaast is het stimuleren van kennisdelen over het succes en falen van hubs tussen lokale partijen van belang om goed onderbouwd nieuwe investeringen in het dienstenaanbod op hubs te rechtvaardigen.
Original languageEnglish
Number of pages15
Publication statusPublished - 2022
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2022: (Grond)stof tot nadenken - Utrecht, Netherlands
Duration: 13-Oct-202214-Oct-2022

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2022
Abbreviated titleCVS
Country/TerritoryNetherlands
CityUtrecht
Period13/10/202214/10/2022

Cite this