Grazing as a nature-management tool: The effect of different livestock species and stocking densities on salt-marsh vegetation and accretion

Stefanie Nolte

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

491 Downloads (Pure)

Abstract

Beweiding wordt ingezet als een vorm van management om biodiversiteit te verhogen in veel grasland ecosystemen bijvoorbeld West-Europese kwelders. Welk soort management in kwelders moet worden aangehouden is desondanks nog steeds een punt van discussie. Daarom was een experiment nodig om de effecten van verschillende soorten vee en beweidingdichtheden op de vegetatie te bestuderen. Om de verschillende invloeden van beweiding op plantensoorten te kunnen begrijpen, moeten we de verschillen in het gedrag van grazers begrijpen. Daarom hebben we het gedrag van de paarden en koeien bestudeerd met betrekking tot dieet keuze, activiteit en ruimtelijke verdeling van de dieren. De verschillen tussen de verschillende soorten grazers in gedrag, dieet keuze, activiteit en ruimtelijke verdeling, beïnvloeden de vegetatiesamenstelling waarschijnlijk op verschillende niveaus: op soortniveau, gemeenschapsniveau en op het niveau van de vegetatiestructuur. We onderzochten het effect op de productie van bloemen van een doelsoort, Aster tripolium, op de vegetatiesamenstelling en op de vegetatiestructuur op kleine schaal. De waargenomen effecten van beweiding op de vegetatie structuur kan ook de abiotische condities van kwelders beïnvloeden. We hebben de hypothese getest, dat opslibbing in beweide gebieden lager is dan onbeweide gebieden door vertrapping en lagere vegetatie. Aanvullend op het geaccepteerde belang van beweidingdichtheid als een instrument in natuurbeheer, waren we in staat om verschillende effecten van twee soorten grazers op de vegetatie te ontrafelen. Daarom benadrukken we dat er een zorgvuldige keuze moet worden gemaakt voor soorten grazers die passen bij het doel van het natuurbeheer.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
 • Bakker, Jan, Supervisor
 • Esselink, Jan, Supervisor
Award date24-Jan-2014
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036767279
Publication statusPublished - 2014

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • Friesland
 • Noord-Fries
 • Schorren
 • Vegetatie
 • Biodiversiteit
 • Grazen
 • Paarden (dieren)
 • Europees $huisrund
 • natuurbescherming
 • natuur- en landschapsbeheer

Cite this