Grid computing en e-science

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

  106 Downloads (Pure)

  Abstract

  Het is al geruime tijd mogelijk om met het file transfer protocol (ftp) of hyper text transfer protocol (http) databestanden van computers op afstand via het wereldwijde computernetwerk op te halen. Met telnet en remote procedure calls (rpc) kan men werksessies op computers op afstand starten respectievelijk rechtstreeks commando’s laten uitvoeren. Op soortgelijke wijze houdt het overgrote deel van de huidige internet-technologieën zich bezig met het uitwisselen van gegevens tussen computers. Gecoördineerd gebruik van computers die zich op verschillende geografische locaties of administratieve netwerkdomeinen bevinden, komt nog zelden voor. Het ogenschijnlijke gemak echter, waarmee men multimediale informatie via het World Wide Web kan verkrijgen, de opkomst van leveranciers van reken-, opslag- en toepassingsdiensten en, niet in de laatste plaats, de populaire toepassingen voor het uitwisselen van muziek en films en de on-linespelletjes over het internet hebben onderzoekers op de gedachte gebracht dat het wereldwijde computernetwerk méér voor mensen en organisaties kan betekenen dan nu het geval is. Dit is het doel van gridtechnologieën. Het nieuwe van gridtechnologie is de integratie, het gecoördineerd gebruik en het delen van ICT-bronnen (computers, programmatuur en gegevens) die zich op één of op verschillende locaties bevinden. Webstandaarden en -technologieën hebben een universele transparante toegang tot documenten mogelijk gemaakt; gridtechnologieën zouden dezelfde betekenis kunnen hebben voor computerfaciliteiten, -gegevens en -applicaties.
  Original languageDutch
  Title of host publicationEPRINTS-BOOK-TITLE
  PublisherUniversity of Groningen, Johann Bernoulli Institute for Mathematics and Computer Science
  Number of pages25
  Publication statusPublished - 2003

  Cite this