Groen Kookboek, werkdocument

P.W. Gerbens-Leenes

  Research output: Working paperAcademic

  86 Downloads (Pure)

  Abstract

  In deze working paper wordt de vertaalslag van wetenschappelijk naar een voor huishoudens toegankelijk niveau gedocumenteerd. De working paper bevat de achtergrondinformatie bij het ‘Groene kookboek’ in de vorm van gebruikte berekeningen, aannames en referenties. Verder is de methode om het ruimtebeslag van voedingsmiddelen te berekenen herzien. Dit is gedaan omdat de methode die gebruikt is voor de vaststelling van het energiebeslag niet geheel gelijk is aan de methode ter bepaling van het ruimtebeslag. Het verschil heeft betrekking op het toerekenen van het energie- en ruimtebeslag aan afvalstromen die ontstaan in de levensmiddelenindustrie. De consequentie van deze verandering is verder dat voor een groot aantal levensmiddelen nieuwe berekeningen moesten worden uitgevoerd. In deze working paper zijn de berekeningen en resultaten van deze aanpassing opgenomen. De paper is daarom mede een aanvulling op het eerder verschenen IVEM-onderzoeksrapport nr. 102, ‘Indirect ruimte- en energiebeslag van de Nederlandse voedselconsumptie’ (Gerbens-Leenes, 1999).
  Original languageDutch
  Number of pages0
  Publication statusPublished - 2000

  Cite this