Grutto Landschap Project - Jaarverslag 2021: De staat van ons landschap: biomonitoring van duurzame landbouw innovaties

Jos Hooijmeijer*, Rienk Fokkema, Marie Stessens, Jeroen Onrust, Renée Veenstra, Ruth Howison, Luis Barba Escoto, Jean-Yves Duriaux Chavarria, Eldar Rakhimberdiev, Michella Ligtelijn, Georgette Lagendijk, Egbert van der Velde, Clarisse Kraamwinkel, Selen Eren, Taylor Craft, Rob Venderbos, Theunis Piersma

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportReportProfessional

212 Downloads (Pure)

Abstract

Dit onderzoek werd in 2021 gefinancierd door het Ministerie van LNV, Vogelbescherming Nederland, Provincie Fryslân, EU LIFE IP GrassBirdHabitats en Rijksuniversiteit Groningen. Het bouwt voort op de onderzoekinvesteringen in 2004-2019 door het Ministerie van LNV, het Ministerie van Economische
Zaken, de Provincie Fryslân, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vanwege de TOP-subsidie ‘Shorebirds in space’ en de Spinoza Premie 2014 aan T. Piersma, en door bijdragen van de Rijksuniversiteit Groningen, Vogelbescherming-Nederland en Wereld Natuur Fonds aan de leerstoel Trekvogelecologie aan de RuG, grote investeringen van anonieme donoren, het Gieskes-Strijbis Fonds, en door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds (via It Fryske Gea) en de Van der Hucht De Beukelaar Stichting.
In dit jaarverslag presenteren we de achtergrond van ons onderzoek en een overzicht van de voorlopige resultaten van de monitoring van de gruttopopulatie, predatoren en alternatieve prooien, insecten, bodemleven en landgebruik in 2021 en/of voorgaande jaren. We beschrijven de inzichten en ideeën die we daaruit halen voor verdere analyse van de data en toekomstig onderzoek. Let op dat het hier gaat om voorlopige bevindingen en dat de variatie in veel gevallen nog statistisch moeten worden getoetst. Kortom, dat deze resultaten nog lang niet definitief zijn. We lichten in ons jaarverslag een tipje van de sluier op van wat we tot nu toe hebben waargenomen en voor de statistische onderbouwing verwijzen we u naar onze peer-reviewed verschenen (zie paragraaf 4.1) en nog te verschijnen artikelen.
Original languageDutch
PublisherRijksuniversiteit Groningen
Publication statusPublished - 1-Mar-2022

Cite this