Harmonisatie van het kapitaalbeschermingsrecht in de EEG. Een studie naar de uitvoering van de tweede EEG-richtlijn op het gebied van vennootschapsrecht in de Lid-Staten.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

239 Downloads (Pure)

Abstract

Onderwerp van onderzoek is de uitvoering van de tweede EEG-richtlijn op het gebied van het vennootschapsrecht. Aan deze richtlijn ligt een onderzoek van prof. Lutter uit 1964 ten grondslag: 'Kapital' Sicherung der Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung in den Aktien- und GmbH Rechten der EWG'.2 Op 9 maart 1970 is een voorstel voor een tweede richtlijn door de Europese Commissie ingediend bij de Raad van Ministers. Nadat adviezen zijn ingewonnen van het Economisch en Sociaal Comite en het Europese Parlement is de tweede richtlijn op 13 december 1976 door de Raad vastgesteld. De richtlijn heeft als doelstelling het harmoniseren van het vennootschapsrecht in de Lid-Staten op het gebied van de kapitaalbescherming. Zij behelst daartoe voorschriften die betrekking hebben op de bijeenbrenging, de instandhouding en de wijziging van het kapitaal van de vennootschap van het nv-type, en verplicht de Lid-Staten tot aanpassing van hun wetgeving hieraan, tenzij deze reeds in overeenstemrning is met het in de richtlijn bepaalde.... Zie: Inleiding
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • van Schilfgaarde, Peter, Supervisor
  • Timmermans, C.W.A., Supervisor, External person
Publisher
Publication statusPublished - 1991

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Kapitaalbescherming, EU-richtlijnen
  • Europese Unie, Harmonisatie , Vennootschapsrecht,
  • vennootschapsrecht

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Harmonisatie van het kapitaalbeschermingsrecht in de EEG. Een studie naar de uitvoering van de tweede EEG-richtlijn op het gebied van vennootschapsrecht in de Lid-Staten.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this