Herodas' tweede mime verklaard en toegelicht

Karel Josephus Johannes de Bode

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

125 Downloads (Pure)

Abstract

Wat ook de oorzaak zij geweest van de tamelijk vergaande losheid der Grieksche zeden, of men die zoeken wil in de neiging van den Grieksehen geest tot zinnelijk genot, of in den aard van het Attisch . huwelijk, dat voornamelijk de instandhouding van het geslacht3 ) en dus den onafgebroken dienst der goden beoogde, zonder dat men zich al te zeer om de neigingen der betrokken personen bekommerde), het feit zelf wordt door tallooze getuigenissen wel buiten twijfel gesteld. Zie: Hoofdstuk 1
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Award date13-Mar-1922
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1922

Cite this