Het Expertisecentrum voor Behandeling en Beoordeling van Ouderschap en Psychiatrie: het belang van een tijdige beslissing over de beste plek voor het kind

Translated title of the contribution: The Expert Centre for Treatment and Assessment of Parenting and Psychiatry: the importance of a timely decision regarding the best place to live for the child

Anne-Fleur W. K. Vischer, Erik J. Knorth, Wendy J. Post, Jana Knot-Dickscheit, J. M. V. Mulder, Hans Grietens

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

467 Downloads (Pure)

Abstract

In geval de ontwikkeling en veiligheid van een (jong) kind in een gezin met meervoudige en complexe problemen wordt bedreigd kan de kinderrechter besluiten het gezin onder toezicht te stellen en/of te verordonneren dat het kind uit huis dient te worden geplaatst. Het gaat hier om een, in principe tijdelijke maatregel van kinderbescherming waarbij de ouders, met hulp van professionele steun, de kans krijgen de opvoedingssituatie te verbeteren. Na verloop van tijd moet beoordeeld worden of er sprake is van een zódanige betekenisvolle verandering in de opvoedingssituatie dat het kind veilig thuis kan blijven of terug kan naar huis. Uit onderzoek komt herhaaldelijk naar voren dat terugplaatsingen niet altijd definitief zijn; een deel van de kinderen wordt na een terugplaatsing wederom uit huis geplaatst. Het is dan ook noodzakelijk om de plaatsingsbeslissingen waar het hier over gaat zeer weloverwogen te nemen om kinderen continuïteit van de opvoedsituatie te bieden. Binnen het Expertise Centrum voor Behandeling en Beoordeling van Ouderschap en Psychiatrie – onderdeel van GGZ Drenthe – worden ouderschapsbeoordelingen in het kader van dergelijke beslissingen uitgevoerd. In dit hoofdstuk beschrijven we het hierop gerichte interventieprogramma van de kliniek De Stee welke deel uitmaakt van het Expertise Centrum. Tevens presenteren we enkele uitkomsten van meerjarig evaluatieonderzoek naar dit programma.
Translated title of the contributionThe Expert Centre for Treatment and Assessment of Parenting and Psychiatry: the importance of a timely decision regarding the best place to live for the child
Original languageDutch
Title of host publicationGezinnen met meervoudige en complexe problemen
Subtitle of host publicationTheorie en praktijk
EditorsJana Knot-Dickscheit, Erik J. Knorth
Place of PublicationRotterdam
PublisherLemniscaat
Chapter21
Pages426-438
Number of pages13
ISBN (Print)978-90-477-1168-1
Publication statusPublished - 25-Apr-2019

Publication series

NameOrtho-Reeks
PublisherLemniscaat

Cite this