Het feminisme als zedelijk vraagstuk

Jan Dionijs Dozy

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

124 Downloads (Pure)

Abstract

In het begin van de negentiende eeuw ontstond een beweging, die kan aangeduid worden met het woord 'algemeen feminisme'. Het bleek, dat deze beweging geenszins op zichzelf staat, maar dat zij één van de vele bewegingen vormt, die aan het begin van die eeuw aan den dag treden. Aan alle kanten komen omstreeks dien tijd en daarna verschillende bevolkingsgroepen naar voren, die er naar streven om een meer zelfstandige rol in de samenleving te spelen. Er werd op gewezen, hoe er een zekere overeenkomst kan aangewezen worden tusschen de vrouwenbeweging, de arbeidersbeweging, de jeugdbeweging en misschien nog andere bewegingen. Devraag of hier moet gesproken worden van een ontwaken of dat hier slechts kan geconstateerd worden, dat er in dien tijd een verandering van mentaliteit bij bepaalde bevolkingsgroepen plaats grijpt, moet hier in het midden gelaten worden. ... Zie: Samenvatting.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Aalders, Jan, Supervisor
Award date26-Sep-1933
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1933

Cite this