Het leren van docenten in een Lesson Studyteam: een casestudie

Translated title of the contribution: Teacher learning in a Lesson Study team: a case study

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

3 Citations (Scopus)
148 Downloads (Pure)

Abstract

Doel van deze exploratieve casestudie is om inzicht te krijgen in de rol van persoonlijke, interpersoonlijke en contextfactoren bij verschillen in opbrengsten tussen docenten in een Lesson Studyteam. Dit gebeurt aan de hand van een conceptueel model waarin de Reasoned Action Approach (RAA) van Fishbein (2008) en het padmodel voor het leren van docenten van Lewis, Perry en Hurd (2009a) zijn gecombineerd. Bij vijf wiskundedocenten die gezamenlijk gedurende een schooljaar twee Lesson Studycycli hebben doorlopen, zijn via vragenlijsten, interviews en observaties data verzameld. Alle docenten rapporteren opbrengsten, waarbij er verschillen zijn tussen docenten in concreetheid van benoemen van opbrengsten en geobserveerde doorwerking in de eigen onderwijspraktijk. Deze verschillen lijken vooral een relatie te hebben met de intentie om aan Lesson Study deel te nemen. Deze casestudie draagt bij aan een groter inzicht in opbrengsten die Lesson Study voor docenten kan hebben en de rol die genoemde factoren daarbij kunnen hebben. Voor de praktijk lijkt het van belang om bij invoering van Lesson Study expliciet rekening te houden met de intentie van docenten om eraan te gaan deelnemen.
Translated title of the contributionTeacher learning in a Lesson Study team: a case study
Original languageDutch
Pages (from-to)401-422
Number of pages22
JournalPedagogische Studiën
Volume96
Issue number6
Publication statusPublished - 2019

Keywords

  • Lesson Study; leren van docenten; reasoned action appproach; casestudie; teacher learning

Cite this