Het lezen van pseudowoorden en bestaande woorden: Deel II: decodeerroutes en decodeerproblemen.

Kees van den Bos, Annette Scheepstra

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De achtergrond van dit onderzoek is de 'dual- routetheorie'. Die stelt dat er twee wegen zijn voor technisch lezen: decoderen met directe toegang tot het mentale lexicon via visuele herkenning (de directe route), en de fonologische weg via grafeem-foneem-omzetting.

Er is onderzocht of:
1) er bij aanvankelijk lezen overwegend gedecodeerd wordt via de fonologische route;
2) het lezen van pseudowoorden sterker samenhangt met woordlengte dan bestaande woorden;
3) leeservaring sterker samenhangt met het lezen van bestaande woorden dan pseudo-woorden;
zwakke decodeerders meer problemen hebben met de fonologische route, maar hun directe route intact is;
4) oudere, zwakke decodeerders slechter presteren voor het lezen van pseudowoorden dan jonge, 'normale' lezers, en beter voor bestaande woorden.
Original languageDutch
Pages (from-to)225-237
JournalTijdschrift voor Orthopedagogiek
Volume32
Publication statusPublished - Jun-1993

Cite this