Het Statuut, de Grondwet en het internationale recht

H.G. (Gerhard) Hoogers, M. (Mentko) Nap

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

1640 Downloads (Pure)

Abstract

In deze bijdrage wordt bezien welke consequenties de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden heeft voor de uitoefening van de verdragsluitende bevoegdheid. Daarbij wordt ingegaan op de onderlinge verstrengeling van het Statuut en de Grondwet; op de waarborgen die verzekeren dat de landen binnen het koninkrijk invloed uitoefenen op het sluiten en opzeggen van verdragen; op de (on)mogelijkheid van afwijking bij verdrag van het Statuut en de Grondwet en ten slotte op de vraag wat naar het constitutionele Koninkrijksrecht de relatie is tussen bepalingen van internationaal recht en bepalingen van nationaal (Rijks)recht.
Original languageDutch
Pages (from-to)53-87
Number of pages35
Journal50 Jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Publication statusPublished - 2004

Cite this