Het toegevoegde waarde overzicht in het jaarverslag: een analyse van het maatschappelijk nut

Evert-Jan Veldkamp

Research output: Working paperAcademic

623 Downloads (Pure)

Abstract

In dit rapport staat de vraag centraal wat het nut is van het toegevoegde waarde begrip en haar overzicht in de jaarverslaggeving van Nederlandse ondernemingen. Reden voor deze vraag is de opkomst van de verslaggeving van het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de aanbeveling om daarin het overzicht van toegevoegde waarden op te nemen. Het begrip toegevoegde waarde kan in de jaarverslaggeving voorkomen in de vorm van ratio’s of in de vorm van een overzicht. Het toegevoegde waarde overzicht is opgebouwd uit twee delen, een vormingsgedeelte en een verdelingsgedeelte. Hierbij kan de toegevoegde waarde berekend worden via twee methoden, de bruto of de netto methode. De bruto methode berekent de waarde inclusief de afschrijvingen, de netto berekening is exclusief afschrijvingen. In de praktijk wordt de bruto methode het meest toegepast. De publicatie van dit overzicht als onderdeel van de jaarverslaggeving van de Nederlandse ondernemingen is in vergelijking met eind jaren zeventig en begin jaren tachtig sterk afgenomen. Maar zoals hierboven al gemeld komt met de opkomst van de verslaggeving van het maatschappelijk verantwoord ondernemen het toegevoegde waarde overzicht weer in beeld. Via deze maatschappelijk verslaggeving laat de onderneming zien wat de effecten zijn die samenhangen met de uitvoering van haar onderneming. De Raad voor de Jaarverslaggeving beveelt het toegevoegde waarde overzicht dan ook aan, als overzicht van de financiële bijdragen van de onderneming aan haar stakeholders. Dit doet zij in haar ‘Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving’. Het gebruiksnut van de toegevoegde waarde wordt bepaald door de voor- en nadelenvan deze waarde. De in de literatuur genoemde gebruiksvoordelen zijn onder andere: de motiverende werking voor het personeel, de mogelijkheid van berekening van een ratio met betrekking tot de arbeidsproductiviteit en een ratio met betrekking tot de integratiegraad, een diagnostisch hulpmiddel voor de bepaling van de arbeids- en kapitaalintensiteit en het toegevoegde waarde overzicht als onderdeel van de maatschappelijke verslaggeving. Als nadelen noemt de literatuur onder andere: een niet geheel juiste weergave van de participanten in een onderneming, eventuele verwarring met het resultaat in de resultatenrekening en het ontbreken van een standaard methode. De bewering in de literatuur dat het toegevoegde waarde overzicht een bruikbaar motivatie middel is, blijkt in de praktijk tegen te vallen. Zowel werknemers als wetenschappers voelen geen extra motivatie om te werken bij een toename van de toegevoegde waarde in vergelijking met een toename van de winst. Volgens aandeelhouders en wetenschappers is het toegevoegde waarde overzicht een waardevol onderdeel van de verslaggeving van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Werknemers kijken hier iets anders tegen aan en vinden het toegevoegde waarde overzicht te financieel, zij zijn meer gebaat bij begrijpelijke verslagen in woorden. Uit de conclusie van dit rapport blijkt dat de toegevoegde waarde (standaard berekend volgens de bruto methode) en haar overzicht (een volledig overzicht van vorming en verdeling) zeer zinvol en nuttig is als onderdeel van de jaarverslaggeving van de Nederlandse ondernemingen.
Original languageDutch
Number of pages86
Publication statusPublished - 2004

Cite this