Historisch-kritisch overzicht van de crediettheorieën: (in het bijzonder van Dr. L. Hahn's bankcrediettheorie)

Pieter Bonno Wind

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

82 Downloads (Pure)

Abstract

Aan het eind van de beschrijving van een aantal opvattingen over crediet en inzonderheid over bankcrediet, waarbij aan Dr. L. A. Hahn's ,,Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkredits" een bijzondere Bespreking is gewijd, volgen nu nog enkele opmerkingen over bovengenoemde onderwerpen. De beteekenis van crediet in de volkshuishouding is in den loop der eeuwen steeds grooter geworden. Wat men onder crediet moet verstaan, is in dezen langen tijdsduur zeer verschillend aangeduid. Het is geen wonder, dat enkele karaktertrekken reeds spoedig naar voren zijn gebracht, zooals tijdsduur en vertrouwen. Eerst later wordt meer de maatschappeliike kant gezien, en wordt het begrip ,,zuiver vermogen" nader onderzocht, terwijl ook het gebruik van Crediet tot verschillende theorieën op het gebied van het geld aanleiding heeft gegeven.... zie: Besluit
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Bordewijk, J.A., Supervisor, External person
Award date19-Jun-1936
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1936

Cite this