Hygiene op basisscholen in de provincie Groningen

Research output: Working paperAcademic

370 Downloads (Pure)

Abstract

Van de 129 basisscholen die hebben meegedaan aan de enquête “hygiëne op scholen” geeft 71.3% van de scholen aan klachten te krijgen over de hygiëne en het schoonmaken op de school. Openbare scholen krijgen significant vaker klachten dan de bijzondere scholen. Wanneer de directies van de scholen naar hun mening wordt gevraagd dan geeft 56% een negatief oordeel over de schoonmaaktoestand. Van de bijzondere scholen geeft slechts 31% een onvoldoende. Naarmate de school meer leerlingen en klaslokalen heeft, neemt de kans op klachten over de hygiëne toe. Scholen met noodlokalen hebben significant vaker klachten. Het merendeel van de scholen vindt dat het huidige schoonmaakresultaat weinig verschilt met dat van voorgaande jaren. Scholen met klachten geven vaker aan dat er een verslechtering van de situatie is opgetreden. Op veel scholen worden leraren, leerlingen, ouders en conciërges bij het schoonmaken ingeschakeld. De leerkrachten helpen in 40% van de scholen met schoonmaken; driekwart van hen doet dat wekelijks. De aanvullende hulp die op een aantal scholen wordt gegeven heeft geen vermindering van klachten tot gevolg. Voor deze scholen geldt dat er significant vaker klachten zijn dan op scholen zonder aanvullende hulp.
Original languageDutch
Number of pages0
Publication statusPublished - 2000

Cite this