If I like you, I wanna be like you! the use of dynamic systems modeling in the understanding of friendship interactions and risk behaviors during adolescence

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

334 Downloads (Pure)

Abstract

Het doel van dit proefschrift is het ontwikkelen van een theoretisch en mathematisch model, gebaseerd op de Dynamische Systeem Theorie, dat sociale interacties en veranderingen in risicovol gedrag gedurende de adolescentie beschrijft. Gebruik makend van computersimulaties zijn de complexe processen van vriendschapskeuzes en gedragsbeïnvloeding op meerdere tijdschalen (hier en nu en over langere tijd) geëxpliciteerd. De centrale vragen van dit proefschrift zijn: hoe dragen korte termijn interacties tussen vrienden bij aan een verandering in hun attitudes en wat zijn de mechanismen die leiden tot aanpassing over en weer in relevante gedragingen van vrienden? Op drie verschillende niveaus werden deze vragen benaderd: theoretisch, mathematisch en empirisch. In het eerste deel van het proefschrift presenteren we een dynamische systeem theorie over vriendschapinteracties en risicvol gedrag tijdens de adolescentie. In het tweede deel wordt deze theorie omgezet naar een mathematisch model en worden de resultaten van simulatiestudies gepresenteerd met het doel de hypothesen voortvloeiend uit het theoretische deel te toetsen. In het laatste deel van dit proefschrift worden de resultaten van de empirische studie besproken waarin de volgende twee vragen centraal staan: ten eerste, lijken vrienden in hun gedrag meer op elkaar in de loop der tijd? Ten tweede, lijken vrienden meer op elkaar als gevolg van selectiemechanismen of als gevolg van beïnvloedingsmechanismen?
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Bosma, Harke, Supervisor
  • Geert ,van, Paul, Supervisor
Award date12-Jul-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036755979
Electronic ISBNs9789036755986
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Adolescentie
  • Vriendschap
  • jeugdpsychologie

Cite this