Immunological aspects of hibernation as leads in the prevention of acute organ injury

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

3136 Downloads (Pure)

Abstract

Winterslapers zijn in staat periodes van torpor met een zeer lage lichaamstemperatuur (~3-7°C) gevolgd door volledige opwarming te doorstaan zonder tekenen van orgaanschade. We hebben onderzocht welke factoren het immuunsysteem reguleren tijdens torpor en mogelijk bijdragen aan de bescherming van organen tegen ontstekingsschade. Allereerst zijn in dit onderzoek factoren geïdentificeerd die geassocieerd zijn met acute nierschade en overlijden na hart-longmachine-behandeling, waaronder hypothermie en ontsteking. We beschrijven de mechanismen die ten grondslag liggen aan de volledig reversibele daling van het aantal leukocyten tijdens torpor, wat mogelijk een belangrijke rol speelt in het beperken van ontstekingen en orgaanschade tijdens winterslaap. Een extreme, maar reversibele daling van het aantal leukocyten ontstaat door adhesie aan de vaatwand en retentie in lymfeklieren. Hoewel het aantal lymfocyten normaliseert tijdens het opwarmen, is de functie van deze cellen niet hersteld, waardoor de dieren tijdens de winter geen antilichamen kunnen produceren tegen specifieke vaccins. In niet-winterslapers kan torpor met 5’-AMP worden geïnduceerd, waarbij eveneens het aantal circulerende lymfocyten substantieel daalt. Daarnaast verhoogt 5’-AMP de resistentie tegen ischemie/reperfusie en hypothermie via AMPK en heeft het anti-inflammatoire effecten. De beschreven mechanismen hebben potentieel belangrijke implicaties in tal van andere aandoeningen waar ontregeling van het metabolisme (bijvoorbeeld door ischemie, reperfusie, temperatuur) of het immuunsysteem een rol spelen in de pathogenese. Gezien torpor recentelijk is waargenomen in primaten, de beschreven effecten op het immuunsysteem ook in niet-winterslapers plaats vinden en torpor tevens farmacologisch geïnduceerd kan worden, is het niet ondenkbaar dat een dergelijke toestand ook (ten dele) in mensen geïnduceerd kan worden.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
 • Henning, Rob, Supervisor
Award date28-Jan-2013
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036758260
Electronic ISBNs9789036758567
Publication statusPublished - 2013

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • Immunosuppressie
 • Hypothermie
 • Creatinine
 • Hartlongmachine
 • Nierfunctie
 • Hart-longfunctie
 • Winterslaap
 • dierfysiologie
 • immunologie (geneeskunde)

Cite this