Influence of genes, environment and their interaction on risk factors for asthma and cardiovascular disease

Ting Wu

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

275 Downloads (Pure)

Abstract

Tweelingstudies geven belangrijke aanwijzingen voor genenstudies Tweelingstudies kunnen helpen bij het opsporen van de genetische oorzaak van ziektes, omdat ze de effecten van de omgeving op de genen laten zien, nog voordat specifieke genen zijn geïdentificeerd. Dat stelt Ting Wu in haar tweede promotieonderzoek. Dat richtte zich op risicofactoren voor het ontstaan van astma en hart- en vaatziekten. Wu concludeert dat het genenonderzoek de afgelopen jaren in een stroomversnelling is geraakt. Er zijn honderden genetische varianten voor complexe ziekten geïdentificeerd, maar deze verklaren niet waarom de ene persoon ziek wordt en de andere niet. Daarvoor is ook het samenspel tussen omgevingsfactoren en erfelijke variaties van belang. Om de erfelijke invloed van de respons op omgevingsfactoren te schatten, paste de promovenda kwantitatief genetische modellen toe op tweelingdata. Ze bestudeerde onder andere de effecten van blootstelling aan stress en overgewicht op de bloeddruk. Bij Chinese Han-tweelingen met een hoog BMI bleken omgevingsfactoren een grotere rol te spelen dan genetische factoren. Wu concludeert dat tweelingstudies weliswaar geen genen kunnen identificeren (daarvoor zijn moleculaire genetische studies nodig), maar dat ze wel de exploratie toestaan van het belang van het samenspel tussen genen en omgeving. Ze pleit daarom onder andere voor grote populatiestudies en maximale afstemming van verkregen erfelijke en omgevingsinformatie.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • University of Groningen
Supervisors/Advisors
 • Snieder, Harold, Supervisor
Award date6-Nov-2013
Publisher
Print ISBNs9789036765015
Publication statusPublished - 2013

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • Tweelingen (biologie)
 • Epoxydehydrolase
 • Cytochroom P450
 • Genoom
 • Polymorfisme
 • Astma, Hart- en vaatziekten
 • Erfelijke ziekten
 • Aanleg
 • cardiologie
 • thorax

Cite this