Informality in space: understanding the nature, role and dynamics of the urban informal economy in developing countries

Ana Isabel Moreno Monroy

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

291 Downloads (Pure)

Abstract

De informele economie voorziet in een aanzienlijk deel van stedelijke werkgelegenheid en productie en is de meest dynamische bron van nieuwe stedelijke werkgelegenheid in veel ontwikkelingslanden. Dit proefschrift onderzoekt de rol van de stedelijke informele economie in ontwikkelingslanden vanuit twee invalshoeken: ten eerste, de locatie van informele economische activiteiten, en ten tweede, de banden tussen de formele en informele sector en heterogeniteit van de informele sector. Met betrekking tot de eerste invalshoek poogt dit proefschrift iets te doen aan een bestaande lacune binnen het onderzoek, tussen studies die de tijds- en ruimtelijke dimensie van economische activiteit behandelen maar het bestaan van de informele sector negeren, en studies die de tijds- en sectorale dimensie van informele activiteit behandelen maar juist de ruimtelijke dimensie negeren. Hoofdstuk twee evalueert bestaande antwoorden op twee vragen: ten eerste, kunnen agglomeratievoordelen ontstaan vanuit informele ondernemingen? En ten tweede, kunnen agglomeratievoordelen ontstaan uit de wisselwerking tussen formele en informele ondernemingen? Het hoofdstuk stelt dat de studie van agglomeratie-voordelen niet alleen moet worden gedaan van uit het perspectief van de formele sector, waarbij verondersteld wordt dat informele activiteit in een vacuüm plaatsvindt of dat 'trickle down' effecten altijd optreden. Het stelt een aantal vragen met betrekking tot de studie van de complexe en veranderende stedelijke geografie van productie met zowel formele als informele ondernemingen. Het hoofdstuk introduceert ook het begrip “waardering van de agglomeratie kwaliteit” met betrekking tot het opstellen van beleid voor steden in ontwikkelingslanden.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Brakman, Steven, Supervisor
  • Garretsen, Harry, Supervisor
Award date1-Nov-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036757447
Electronic ISBNs9789036757935
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Openbare ruimte
  • Stadscultuur, Stadssociologie
  • stedelijke samenleving

Cite this