Intelligence and functional somatic symptoms and syndromes

Eva Manon Kingma

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

308 Downloads (Pure)

Abstract

Voor lichamelijke klachten kan niet altijd een duidelijke onderliggende lichamelijke oorzaak worden gevonden. Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van deze zogenaamde ‘functioneel somatische symptomen’ (FSS) onderzocht UMCG-promovendus Eva Kingma of de intelligentie van een persoon de kans op het ontstaan van FSS beïnvloedt. Mensen met een lagere intelligentie blijken gemiddeld genomen meer FSS te hebben dan mensen met een hogere intelligentie. Kingma maakte gebruik van meerdere grote studies met gegevens van relatief gezonde mensen van uiteenlopende leeftijden. Bij de proefpersonen was de intelligentie gemeten en de ontwikkeling van de gezondheid gevolgd. Om het verband tussen intelligentie en FSS te verklaren onderzocht Kingma verschillende factoren, waaronder socio-economische en stress-gerelateerde factoren. Zo blijken jongeren met een lagere intelligentie vooral vroeg in het leven kwetsbaar te zijn voor FSS wanneer ze hoge academische verwachtingen van hun ouders ervaren. Echter, waar deze hoge academische verwachtingen op jonge leeftijd een rol spelen, werkt dit mogelijk niet door tot in de volwassen leeftijd. Bij volwassen lijkt er een specifieke rol voor een ongunstige werksituatie. Volwassenen met een lagere intelligentie zijn gemiddeld vaker ongewild werkloos dan volwassenen met een hogere intelligentie wat de kans op FSS vergroot. De rol van intelligentie in relatie tot de gezondheid verdient verder onderzoek, vooral met betrekking tot de mechanismen die ten grondslag liggen aan de associatie tussen intelligentie en FSS.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • University of Groningen
Supervisors/Advisors
 • de Jonge, Peter, Supervisor
 • Ormel, Hans, Supervisor
 • Rosmalen, Judith, Supervisor
Award date23-Jan-2013
Publisher
Print ISBNs9789036759380
Electronic ISBNs9789036759397
Publication statusPublished - 2013

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • Telomeren
 • Stress
 • Cohortanalyse
 • Intelligentie
 • Somatoforme stoornissen
 • Somatiseren
 • Psychosomatiek
 • medische psychologie

Cite this