Internationale boedelafwikkeling: over het toepasselijke recht op de afwikkeling van nalatenschappen

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Abstract

Het onderhavige onderzoek is een onderzoek naar het toepasselijke recht op de afwikkeling van nalatenschappen. De afwikkeling is, na de vererving en de vermogensovergang, de derde fase van de erfopvolging. De vererving bepaalt wie voor welk deel erfgenaam wordt, de vermogensovergang ziet op de wijze waarop het vermogen van de erflater overgaat op diens erfgenamen en de afwikkeling dient er ten slotte toe de erfgenamen te laten krijgen wat hun toekomt. De fase van de afwikkeling kan weer worden onderverdeeld in de vereffening en de verdeling van de nalatenschap.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • ten Wolde, Mathijs, Supervisor
Award date28-Feb-2008
Publisher
Print ISBNs9789013049473
Publication statusPublished - 2008

Cite this