Investeren in breedband internet: kosten-baten verkenning van verschillende alternatieven voor

Gertjan Laan

Research output: Working paperAcademic

189 Downloads (Pure)

Abstract

Breedband is in. We hoeven de krant maar open te slaan en we lezen een bericht over een breedbandinitiatief in Nederland. Zo heeft telecomgigant KPN recentelijk het plan geopperd om drie jaar lang gratis ‘breedband’ ADSL aan te bieden aan scholen. Energiebedrijf Essent heeft vlak daarvoor te kennen gegeven om in 2004, samen met het Finse bedrijf Teleste, een proef uit te voeren met supersnel breedbandinternet over de kabel.Ook de aanbieders van glasvezel- en draadloze systemen laten geregeld van zich horen. Met de regelmaat van de klok wordt een woonplaats aangesloten op glasvezel of draadloos internet. Dat breedband er gaat komen, lijkt als een paal boven water te staan. We leven momenteel in een kennis- en informatiemaatschappij. Bedrijven, instellingen en individuele burgers maken steeds meer gebruik van ICT. Informatie wordt in toenemende mate op elektronische wijze uitgewisseld. Naast de uitwisseling van tekstbestanden vindt met steeds grotere regelmaat uitwisseling van (grote) audiovisuele bestanden plaats. Ook de communicatie is in toenemende mate gedigitaliseerd. Een groot aantal burgers heeft dagelijks contact via e-mail of andere elektronische toepassingen. Transacties worden niet alleen in banken of winkels uitgevoerd, maar zijn ook uitvoerbaar in de virtuele wereld. Voorts kan men zich op vele manieren via de digitale weg vermaken. Films kunnen thuis op de computer worden bekeken en muziek kan van het internet worden gedownload. Naast de vele initiatieven van aanbieders van breedbandige infrastructuur zijn er dus ook vele initiatieven op gebied van breedbandtoepassingen en -diensten kenbaar. De gemeente Eemsmond wil niet achterblijven bij deze ontwikkelingen en vraagt zich af welk netwerksysteem het meest toekomstvast is voor de gemeente. Zij ziet graag een antwoord op de vraag welk netwerksysteem op zowel sociaal-maatschappelijk als bedrijfseconomisch gebied het meest rendabel is. Dit rapport tracht hier een antwoord op te geven. Hierbij is behoedzaam omgesprongen met het nieuws van de dag. Het bovenstaande voorbeeld waarin KPN het plan opperde om gratis breedband ADSL aan te bieden aan scholen, is enkele weken na bekendmaking door de overheid verboden. Bovendien voldoet het ADSL-systeem niet strikt aan de definitie van breedband. Op soortgelijke wijze zijn vele initiatieven gestrand of in de vergetelheid geraakt. Er is daarom voorzichtig omgegaan met voorstellen en initiatieven van aanbieders van infrastructuur. Er is eerder gelet op geslaagde experimenten met netwerksystemen in Nederland en de rest van de wereld. Daarbij is vooral gekeken naar experimenten in gebieden die overeenkomst vertonen met de gemeente Eemsmond. Deze zogenaamde benchmarkingtechniek is een belangrijke methode geweest om gegevens voor het onderzoek bij elkaar te krijgen. Dit rapport geeft op uitgebreide wijze de diverse mogelijkheden van netwerksystemen weer die nu of in de nabije toekomst breedbandverkeer mogelijk maken. Het bespreekt daarbij de effecten die naar voren komen in het geval een systeem aangelegd wordt. Hierbij is er niet naar gestreefd om alle effecten in kaart te brengen. Ook is niet gestreefd de exacte omvang van effecten te bepalen. Eerder is getracht de effecten naar voren te halen die voor alle netwerksystemen discrimineren. Het rapport is een leidraad die de besluitvorming met betrekking tot de aanleg van een breedbandsysteem in de gemeente Eemsmond kan vergemakkelijken. Het kan daarom gezien worden als ondersteuning bij de afweging die de gemeente Eemsmond zal maken ten aanzien van ICT-infrastructuur.
Original languageDutch
Number of pages99
Publication statusPublished - 2004

Cite this