Inzicht in de houding van Voedselbankklanten ten opzichte van medische zorg

Ann Lankhorst, Bram Kottink, Bas Wiersma, Jitske van der Wijk, Els Evenboer*

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportReport

171 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting

Sinds 2020 voert Provincie Groningen een nieuw armoedebeleid waarbij de nadruk vooral op preventie van armoede ligt. Voedselbank Groningen Stad levert een bijdrage door een Tienpuntenplan op te stellen om mogelijkheden uit te lichten ter voorkoming van armoedeproblemen in Groningen. Eén van de beschreven mogelijkheden gaat over nalatig gebruik van gezondheidszorg onder klanten van Voedselbank Groningen Stad.

Om deze hypothese te onderzoeken is de onderzoeksvraag ‘Wat is de houding van klanten van Voedselbank Groningen Stad ten aanzien van medische zorg?’ opgesteld. Aan de hand van literatuurstudie en descriptieve analyse van 49 interviews met klanten van Voedselbank Groningen Stad is de invloed van financiële krapte op de (lichamelijke en mentale) gezondheid, zorggebruik en de houding van de bezoekers van Voedselbank Groningen Stad ten opzichte van medische zorg in kaart gebracht.

De onderzoeksresultaten wijzen uit dat klanten van Voedselbank Groningen Stad gebruikmaken van gezondheidszorg en over het algemeen de medische zorg bereikbaar vinden, maar ook regelmatig zorgmijdend gedrag vertonen. De drempels voor het zoeken en gebruik maken van medische hulp zijn met name te vinden in de kosten van medische zorg enerzijds en anderzijds, in bestaande twijfels over de betrouwbaarheid van medische zorg. Zorgmijding door kosten kan vooral worden verklaard door betaalbaarheid; respondenten verwachten dat zorggebruik samengaat met kosten voor specialistenbezoek, behandeling of medicatie. Zorgmijding door wantrouwen kan daarentegen mogelijk worden verklaard door de mate van health literacy (gezondheidsvaardigheden), waardoor de respondenten de (huis)arts moeilijker kunnen begrijpen en het lastig vinden om het zorgsysteem te doorgronden.

Zowel respondenten als literatuur gaven suggesties voor implicaties om de ervaren drempels op te heffen. Om de betaalbaarheid van gezondheidszorg te vergroten zou een inkomensafhankelijk eigen risico een optie zijn. Ook kan er gedacht worden aan het vergoeden vanuit tandartskosten vanuit het basispakket. Om het vertrouwen in de gezondheidszorg toe te laten nemen bij individuen met minder health literacy zouden (huis)artsen meer aandacht kunnen vestigen op differentiatie tussen verschillende groepen in de samenleving; bijvoorbeeld door minder vaktaal te gebruiken.
Original languageDutch
PublisherScience Shop, University of Groningen
Number of pages53
Publication statusPublished - Jul-2020

Cite this