Juridische geschillen in de jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland

Han Scholten, Dick van Offeren

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

255 Downloads (Pure)

Abstract

Ondernemingen worden regelmatig geconfronteerd met onzekerheden in verband met juridische geschillen. De ondernemer moet daarbij keuzes maken over het al dan niet opnemen van een voorziening in de jaarrekening, over de waardering van de voorziening en over de toelichting van de onzekerheden. Om winststuring tegen te gaan en gebruikers van relevante en betrouwbare informatie te voorzien zijn in IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets gedetailleerde regels opgenomen voor de verslaglegging bij onzekere juridische geschillen. Hierbij maakt IAS 37 gebruik van een waarschijnlijkheidsdrempel. De schatting van de kans op uitstroom van middelen bepaalt daarmee de verwerking en waardering in de jaarrekening en de vereiste informatieverstrekking. Onderzocht is hoe de verslagleggingspraktijk omgaat met IAS 37 door de jaarrekeningen 2016 te onderzoeken van ondernemingen waarvan de aandelen zijn genoteerd aan de AEX, AMX en AScX van de Euronext Amsterdam. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden aanbevelingen gedaan om tot meer relevante informatie in verband met juridische geschillen te komen.
Original languageDutch
Pages (from-to)231-242
Number of pages12
JournalMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume92
Issue number9/10
DOIs
Publication statusPublished - 2-Nov-2018

Cite this