Juridische kwaliteit van de informele aanpak beoordeeld: Prettig contact met de overheid 5

Research output: Book/ReportBookAcademic

15 Downloads (Pure)

Abstract

Sinds 2007 wordt vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beleid ontwikkeld om met behulp van mediationvaardigheden de behandeling van bezwaren, aanvragen en zienswijzen te verbeteren. Dit beleid heeft er onder meer toe geleid dat een substantieel aantal bestuursorganen bezwaren is gaan behandelen met toepassing van de zogeheten informele aanpak. Een eerste evaluatie van deze werkwijze is neergelegd in een publicatie met als titel Prettig Contact met de overheid 2, die in 2010 is verschenen. Het betreft een verslag van onderzoek naar het afhandelen van in totaal 930 bezwaren met toepassing van de informele aanpak, alsmede van onderzoek naar de toepassing van de informele aanpak op 165 zaken in de primaire fase van de bestuurlijke besluitvorming. Een van de aspecten van de informele aanpak die in kaart is gebracht, betreft de uitkomst daarvan. Voor zover succes is geboekt met de informele aanpak, zijn drie afdoeningsmodaliteiten onderscheiden: ‘Luisterend oor, toelichting & uitleg’, ‘Herziening/aanpassing besluit’ en ‘Creatieve oplossing’. Prettig contact met de overheid 2 brengt wel de uitkomst van de met toepassing van de informele aanpak behandelde bezwaren, aanvragen en zienswijzen in kaart, maar bevat geen uitvoerige juridische analyse daarvan. In hoeverre zijn de uitkomsten in overeenstemming met de aan bestuursorganen te stellen eis van een rechtmatige besluitvorming? Die vraag – toegespitst op de bezwaarprocedure – is in dit onderzoeksverslag aan de orde.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Number of pages79
Volume5
Publication statusPublished - 2013

Cite this