Kapot moeilijk: een etnografisch onderzoek naar opvallend delinquent groepsgedrag van 'Marokkaanse' jongens

Jan Diederik Allard de Jong

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

7886 Downloads (Pure)

Abstract

Jongens van Marokkaanse afkomst zijn in Nederland het symbool geworden voor overlast en criminaliteit. Het publiek en de politie ervaren hun gedrag vaak als opvallend uitdagend en agressief. Het wordt vaak als ‘typisch Marokkaans’ beschouwd, niet alleen in maatschappelijke discussies over de ‘straatterreur’ van ‘Marokkaanse’ jongens, maar ook in wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden van opvallend delinquent groepsgedrag. Jan Dirk de Jong heeft jarenlang etnografisch onderzoek gedaan onder ‘Marokkaanse’ jongens uit Overtoomse Veld in Amsterdam Nieuw-West. In dit boek presenteert hij nieuwe inzichten in het opvallend delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens. Hij zet vraagtekens bij de populaire culturele verklaringen. Hij stelt daar tegenover dat het gedrag van ‘Marokkaanse’ jongens veel beter is te verklaren uit hun algemeen menselijke behoeften aan erkenning, veiligheid en vertier, dan uit hun ‘Marokkaanse’ afkomst en opvoeding.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Award date15-Nov-2007
Publisher
Print ISBNs9799052602769
Publication statusPublished - 2007
Externally publishedYes

Cite this