Karakterisering van het achtergrondgeluid. (Metingen in de Wieringerwaard).

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  585 Downloads (Pure)

  Abstract

  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van omwonenden van het windturbinepark op de grens van de Wieringerwaard en Waardpolder, Noord Holland. Doel van het onderzoek is om vast te stellen hoe hoog het niveau is van het achtergrond-geluid (de sterkte van het bijna voortdurend op de ‘achter-grond’ aanwezige geluid) bij een woning nabij de windturbines. Het geluidsniveau is gedurende effectief 5 weken gemeten met behulp van een onbemande meetopstelling voor de gevel van een boerderij aan de Barsingerweg. Gelijktijdig met de geluidsmeting zijn ook de windrichting en -snelheid gemeten en is de invloed hiervan op het geluidsniveau onderzocht. Het blijkt dat het geluidsniveau wordt beïnvloed door de hoog-te waarop wordt gemeten: dichter bij de grond is het stiller. · de tijd van de dag: 's nachts is het stiller dan 's avonds, 's avonds stiller dan overdag. · de windrichting: bij oostelijke winden is het minder stil. Omdat de nachtperiode het stilst is, is het achtergrond-niveau 's nachts bepalend als referentieniveau voor de beoordeling van de geluidsimmissie van de windturbines. In de nachtperiode wordt het geluid op 'slaapkamerhoogte' (5 meter) gemeten. Het achtergrondgeluidsniveau bij zwakke wind (0 tot 3 m/s) is 23 dB(A). 's Nachts is het wat stiller, namelijk 22 dB(A), overdag rumoeriger: 28 dB(A). Bij matige wind (3 tot 8 m/s) neemt het achtergrondniveau 's nachts toe tot 31 dB(A), overdag tot 35 dB(A). Opvallend is dat het bij oostenwind ‘rumoeriger’ is (ongeveer 5 dB hoger). Het voor de lange duur representatieve referentieniveau wordt echter meer bepaald door de stillere perioden die optreden bij (vaker voorkomende) westelijke winden. Bij eerdere metingen vond een akoestisch adviesbureau ge luidsniveaus die wat hoger of even hoog waren als in dit onderzoek. De invloed van de windrichting, die mede bepalend is voor de herkomst van het geluid, werd daarbij ten onrechte niet van belang geacht.
  Original languageDutch
  Publishers.n.
  Number of pages0
  Publication statusPublished - 2001

  Cite this