Karakterisering van het Achtergrondgeluid. (Metingen op het wad bij Ameland)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  192 Downloads (Pure)

  Abstract

  Sinds een aantal jaren houdt de Natuurkundewinkel zich bezig met het meten van het zogenaamde natuurlijke omgevingsgeluid. In de afgelopen jaren zijn metingen verricht in weidegebied [1], in een bos (samen met de Natuurkundewinkel in Utrecht) [2], op een kwelder in het Waddengebied [3], in stiltegebied Het Horsterwold nabij Zeewolde in de Flevopolder [4] en bij een woning in de Noordoostpolder [5]. Doel van het meetprogramma is om aan de hand van de verzamelde meetgegevens een beschrijving te vinden van het natuurlijk omgevingsgeluid. Hiervoor is het noodzakelijk om in verschillende omgevingen onder verschillende omstandigheden het achtergrondgeluid te meten. Daarnaast hebben de metingen ook een meer practisch gericht doel: het kwantificeren van de stilte. Van veel stiltegebieden wordt aangenomen dat het er stil is zonder dat er veel bekend is over de ter plekke heersende geluids-niveaus. Kennis van het achtergrondgeluidsniveau is evenwel noodzakelijk om de akoestische inpassing van geluiddproducerende installaties in de buurt van deze gebieden te kunnen beoordelen. Dit rapport beschrijft achtergrondgeluidsmetingen welke door de Natuurkundewinkel zijn verricht op het Wad in de periode van 25 mei 1999 tot 19 juli 1999 in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). De metingen zijn verricht in de Ballummerbocht (Ameland) op een locatie die bij vloed onder water komt te staan. Deze locatie is enerzijds voldoende verschillend van de eerder genoemde kwelder om de kweldermetingen aan te vullen. Anderzijds zijn er voldoende overeenkomsten tussen de metingen om een vergelijking mogelijk te maken.
  Original languageDutch
  Publishers.n.
  Number of pages0
  Publication statusPublished - 1999

  Cite this