Karakterisering van het achtergrondgeluid: verstoring en monitoring in het Horsterwold

G.P. van den Berg

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  208 Downloads (Pure)

  Abstract

  Eind 2001 is in de Stille Kern van het Horsterwold in Flevoland het heersende geluidsniveau langdurig gemeten, tesamen met weersvariabelen als windrichting en windsnelheid. Deze metingen zijn vergelijkbaar opgezet als in een drie jaar eerder onderzoek op een ruim 1 km noordwestelijker gelegen locatie in de Stille Kern. In die tijd was de Nijkerkerweg aan de westzijde van het gebied afgesloten voor verkeer. Het geluid in de Stille Kern wordt in belangrijke mate veroorzaakt door verkeer op omringende wegen. Bij toenemende wind neemt het door de wind veroorzaakte geluid van de vegetatie toe en overstemt dat in mindere of (boven 6 m/s) meerdere mate het verkeersgeluid. Ook vliegtuigen, waarvan driekwart naar of van Schiphol vliegt, dragen bij aan het geluid in het gebied. Alleen ’s nachts rond 4 uur en op zondagochtend is de Stille Kern stil en in belangrijke mate vrij van verkeerslawaai. Op dagen met weinig wind komt verloop van het geluidsniveau goed overeen met wat men, gezien de hoeveelheid verkeer, kan verwachten van de omringende wegen. De gemeten afname van het geluid van weg tot meetlocatie komt bij de A28 en Spiekweg vrij goed overeen met wat verwacht wordt op grond van het rekenmodel SRMII, maar is bij de westelijk gelegen Nijkerkerweg aanmerkelijk lager (ca. 10 dB) dan verwacht. De reden daarvan is niet duidelijk. Nu de voornaamste geluidsbronnen zijn bepaald en bekend is onder welke omstandigheden ze het best kunnen worden gehoord c.q. gemeten, is het mogelijk het geluidsniveau tengevolge van deze bronnen in de tijd te volgen en daarbij veranderingen te signaleren. Hiervoor is een aanzet gegeven waarin men reeds de patronen kan herkennen die het geluidsniveau vertoont in de loop van de tijd.
  Original languageDutch
  Publishers.n.
  Number of pages0
  Publication statusPublished - 2003

  Cite this