Kemphennen willen wat anders: Weilandkeuze van doortrekkende Kemphanen in het voorjaar in Zuidwest-Friesland

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

13 Citations (Scopus)

Abstract

Resultaten van een onderzoek in het voorjaar van 2003 naar het graslandgebruik en foerageergedrag van doortrekkende kemphanen in polders in de Zuidwesthoek van Friesland. Van een groot aantal weilandpercelen werden de eigenschappen gescoord en de aantallen kemphanen geteld, om de factoren die van invloed zijn op het weilandgebruik van kemphanen te bepalen. Zeven eigenschappen bleken meer of minder gecorreleerd met het gebruik door kemphanen: afstand tot slaapplaats, grashoogte, graslandtype, bemesting, grondsoort, openheid en ontwatering. Zowel wat betreft weidegebruik als foerageergedrag werden verschillen gevonden tussen kemphanen en kemphennen
Original languageEnglish
Pages (from-to)157-168
Number of pages12
JournalLimosa
Volume76
Issue number4
Publication statusPublished - 2003

Cite this