Ketamine als anestheticum, analgeticum en als antidepressivum

Translated title of the contribution: Ketamine as an anesthetic, analgesic and anti-depressant

S Y Smith-Apeldoorn*, J K E Veraart, J Kamphuis, J J Breeksema, W van den Brink, M Aan Het Rot, R A Schoevers

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

10 Citations (Scopus)
551 Downloads (Pure)

Abstract

ACHTERGROND Therapieresistentie komt voor bij ongeveer 30% van de patiënten met een depressie. Er is dan ook grote behoefte aan nieuwe behandelmogelijkheden. Ketamine, oorspronkelijk ontwikkeld als anestheticum, wordt onderzocht en incidenteel reeds toegepast bij patiënten met een therapieresistente depressieve stoornis. DOEL Kritische beschouwing over het huidige gebruik van ketamine als antidepressivum. METHODE Literatuuronderzoek. RESULTATEN Een kortdurend antidepressief effect van ketamine is aangetoond. Veel minder is bekend over het in stand houden van dit effect, de potentiële risico’s van herhaalde toediening, en de effectiefste toedieningsmethoden en behandelschema’s. CONCLUSIE Aanvullend onderzoek naar ketamine als antidepressivum blijft noodzakelijk. Eventuele (offlabel-) behandeling dient in de tussentijd alleen onder voorbehoud van zorgvuldige patiëntselectie en strikte monitoring te worden toegepast.

BACKGROUND Treatment-resistance occurs in about 30% of patients with depression. Therefore, there is an urgent need to identify new treatment strategies. Ketamine, originally developed as an anesthetic, is studied and applied as treatment for patients with treatment-resistant depression. AIM A critical review of the current use of ketamine as an antidepressant. METHOD Literature study. RESULTS Ketamine is a proven effective acute antidepressant. However, limited information is available about maintenance of effect of ketamine, potential risks of repeated administration, and different routes of administration and treatment schedules. CONCLUSION Additional research on ketamine as an antidepressant is needed. Meanwhile, (off-label) treatment should only be applied after careful patient selection and under close monitoring.

Translated title of the contributionKetamine as an anesthetic, analgesic and anti-depressant
Original languageDutch
Pages (from-to)629-639
Number of pages11
JournalTijdschrift voor Psychiatrie
Volume62
Issue number8
Publication statusPublished - 2020

Cite this