Kuyper en de volkskerk. Een dogmatisch-ecclesiologische studie.

Harm Jan Langman

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

132 Downloads (Pure)

Abstract

Kuyper en de volkskerk! Hoe voor de hand liggend het ook mag schijnen, om een studie aan dit onderwerp te wijden, het was toch niet in één keer, dat we daartoe gekomen zijn. Het is eigenlijk het derde onderwerp, waarmee we ons hebben bezig gehouden. Maar ook in de voorgaande onderwerpen heeft reeds het kerkbegrip van Kuyper een rol gespeeld. Het eerste betrof een vergelijking tussen het Rooms' Katholieke kerkbegrip en dat van Kuyper. ... Zie: inleiding.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Award date10-Feb-1950
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1950

Cite this