La structure fine de l'absorption des rayons X par les gaz moleculaires

Hendrik Petersen

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

74 Downloads (Pure)

Abstract

Door experimenteele onderzoekingen van Coster, Lindsay, Hanawalt en anderen is vast komen te staan, dat voor een, in een molecuul of in een kristal gebonden, atoom de absorptiecoëfficiënt voor Röntgenstralen, in de nabijheid van den hoofdkant en in de richting van toenemende frequentie, fluctuaties vertoont, die als fijnstructuur bekend staan. Zie: Samenvatting
Original languageFrench
QualificationDoctor of Philosophy
Award date10-Oct-1933
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1933

Cite this