L'approche communicative des campagnes de sensibilisation en santé publique au Burkina Faso: les cas de la planification familiale, du sida et de l'excision

Marie Danielle Bougaïré-Zangréyanogho

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

7890 Downloads (Pure)

Abstract

Danielle Bougaïré onderzocht de redenen waarom in Burkina Faso de voorlichtingscampagnes over gezinsplanning, vrouwenbesnijdenis en aidsbestrijding geen merkbare attitudeverandering teweegbrengen. Ze concludeert dat de dramatische levensomstandigheden van de bevolking (armoede, analfabetisme, marginalisatie van de vrouw e.d.) ervoor zorgen dat vraagstukken die niet direct van levensbelang zijn, zoals voorlichting, naar de achtergrond worden geschoven. Haar onderzoek toont aan dat de bevolkingsgroepen wel goed geïnformeerd zijn over de drie onderwerpen en dat zij de kernboodschappen goed begrijpen. Toch zijn de overtuigingen over de onderwerpen diep geworteld, wat volgens Bougaïré de gewenste attitudeverandering belemmert. Verder blijkt dat bij het ontwerpen van een voorlichtingscampagne geen rekening gehouden wordt met de culturele waarden van de bevolkingsgroepen. Wat betreft de vrouwenbesnijdenis toont Bougaïré aan dat de voornaamste beïnvloedingsmethode op angst en dwang is gebaseerd. Met choquerende beelden trachten de ontwerpers van de voorlichtingscampagne de mensen bang te maken. Deze methode lijkt in eerste instantie effectief, maar is volgens Bougaïré beperkt: het leidt slechts tot een kortstondig resultaat Bron: RUG nieuws
Original languageFrench
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Redeker, Gisela, Supervisor
Award date28-Jun-2004
Publisher
Publication statusPublished - 2004

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Circumcisie
  • Anticonceptiva
  • AIDS
  • Voorlichting
  • 44.11
  • 44.73

Cite this