Learning is not self-explanatory: How transport planning possibly lacks issues of power, justice, and subjectivity

  Research output: Contribution to conferencePaperProfessional

  67 Downloads (Pure)

  Abstract

  Leren is niet vanzelfsprekend – hoe de vervoersplanologie mogelijk macht, rechtvaardigheid en subjectiviteit ontbeert. Het concept leren wordt steeds vaker onderzocht in de planologische literatuur. Dit artikel beschrijft met welke elementen voor leren in de vervoersplanologie rekening moet worden gehouden. Leren is onderhevig aan een belangrijk verandering door een herconceptualisering van de vervoersplanologie als een socio-technologisch systeem in plaats van een technisch systeem. Eerder onderzoek toont aan dat er vier redenen zijn geweest voor deze herinterpretatie, namelijk 1) een verschuiving van behoefte aan stabiliteit en controle naar adaptiviteit, 2) verminderde overheidsinvloed en een bredere actorenconstellatie, 3) een onjuiste aanname dat leren spontaan opduikt uit communicatie en tussen projecten en 4) de algehele erkenning dat traditionele predict-and-provide of command-and-control aanpakken onvoldoende hun doelen bereiken. Door de vervoersplanologie te conceptualiseren als socio-technologisch systeem komt een reactie op deze redenen, met name door onderliggende problemen te zien als wicked problems en door meer nadruk te leggen op subjecten ofwel gebruikers. Echter, ook na deze herconceptualisering bieden transportbeslissingen nog onvoldoende het hoofd aan hedendaagse vervoersplanologische problematiek. De vraag rijst wat de gevolgen van de herconceptualisering zijn voor leren en of er op juiste wijze rekening wordt gehouden met deze gevolgen voor leren.

  Dit artikel stipt aan dat er drie belangrijke elementen aan leren kunnen worden toegeschreven, namelijk macht, rechtvaardigheid en subjectiviteit. Mogelijke consequenties of implicaties voor de vervoersplanologische praktijk betreffen 1) een subjectieve en objectieve machtsanalyse alvorens evaluaties over transportbeslissingen worden uitgevoerd, 2) een expliciete afweging van sociale in- en exclusie bij die evaluatie, 3) het ex ante opstellen van het morele waardeoordeel ten aanzien van gelijkwaardigheidseffecten van de transportbeslissing, 4) een nadrukkelijke aandacht voor hoge sociale intelligentie van de sessieleider, en 5) een hernieuwde aandacht voor drogredenen, heuristieken en denkfouten in het leerproces. Ondanks deze drie elementen, verhindert de aard van wicked problems het formuleren van een eenduidig aanpak of oplossing voor leren. Echter, door rekening te houden met deze drie elementen worden stappen gezet om te leren leren in de vervoersplanologie. Graag bediscussieer ik in de kampvuursessie op dit CVS hoe de elementen zelf en implicaties van deze elementen zich manifesteren. Suggesties voor deze discussie omtrent leren en leren leren zijn geformuleerd in sectie 4.2 van dit artikel.
  Translated title of the contributionLearning is not self-explanatory: How transport planning possibly lacks issues of power, justice, and subjectivity
  Original languageDutch
  Pages15
  Publication statusPublished - Nov-2017
  EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2017: Lang zullen we leren! - Gent, Belgium
  Duration: 23-Nov-201724-Nov-2017
  https://www.cvs-congres.nl/cvs-vorige-jaren/cvs-2017

  Conference

  ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2017
  Abbreviated titleCVS
  CountryBelgium
  CityGent
  Period23/11/201724/11/2017
  Internet address

  Keywords

  • Transport planologie
  • Leren
  • Rechtvaardigheid
  • Macht
  • Subjectiviteit

  Cite this