Leren is ondernemen – Draagvlak voor een vignet Leren Ondernemen?

Jasper Bakker, Sijbren de Jong

Research output: Working paperAcademic

411 Downloads (Pure)

Abstract

Het stimuleren van ondernemerschap in het onderwijs kampt met een aantal knelpunten: belang van ondernemerschap wordt in de onderwijscultuur onvoldoende ingezien en erkend, docenten zijn onvoldoende opgeleid in ondernemerschap en er is onvoldoende direct toepasbaar lesmateriaal voor ondernemerschapsvakken beschikbaar. De Staatssecretarissen van Onderwijs en Economische Zaken willen het ondernemerschap in het onderwijs stimuleren door onder andere opleidingen die hier goed in zijn een opleidingsvignet Leren Ondernemen te geven. Het vignet is van toepassing op opleidingen van onderwijsinstellingen uit het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. In dit rapport is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het draagvlak voor een dergelijk vignet bij het onderwijs en bedrijfsleven in de provincie Groningen. De focus van het onderzoek ligt op het Eemsdeltagebied, omdat men hier in het kader van het Missiedocument Arbeidsmarkt bezig is om bedrijfsleven en onderwijs beter op elkaar aan te sluiten, met als één van de specifieke doelstellingen het bevorderen van aandacht voor het ondernemerschap in het onderwijs. Om het draagvlak voor een vignet te peilen heeft een aantal interviews plaatsgevonden met mensen uit het bedrijfsleven, de Rijksuniversiteit Groningen, onderwijsinstellingen en intermediaire organisaties. Daarnaast heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden met partijen die betrokken zijn bij het Missiedocument Arbeidsmarkt Eemsdelta. Zowel bij de interviews als bij het rondetafelgesprek is specifiek aandacht besteed aan de eventuele meerwaarde van een dergelijk vignet, aan de criteria waaraan een dergelijk vignet zou moeten voldoen en aan de knelpunten zoals hiervoor zijn geformuleerd.
Original languageDutch
Number of pages72
Publication statusPublished - 2006

Cite this