Lichamelijk functioneren in een algemene oudere populatie; referentie-gegevens en de relatie tussen algemene en domein- specifieke meetinstrumenten

G.I.J.M. Kempen, G.A.M. van den Bos, J. Ormel

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

In dit artikel worden referentie-gegevens naar geslacht en leeftijd gepresenteerd voor een algemeen instrument (subschaal van de Short Form General Health Survey-SF-20) en vier domein- specifieke instrumenten om lichamelijk functioneren in kaart te brengen. Tevens is onderzocht in hoeverre het gebruik van een domein-specifiek model meerwaarde heeft boven een model waarin lichamelijk functioneren algemeen of globaal wordt vastgesteld. De uitkomsten laten zien dat a) lichamelijk functioneren sterk wordt beinvloed door hgeslacht en leeftijd: vrouwen en oudere personen rapporteren slechter functioneren; b) de domein- specifieke instrumenten sterk, maar niet lineair samenhangen met het algemene instrument; c) de domein-specifieke instrumenten iets meer nuancering aanbrengen aan het meest hulpbehoevende eind van het door de SF-20 gemeten spectrum van lichamelijk functioneren; en d) de domein=specifieke instrumenten een meer genuancrred beeld geven van het gebruik van professionele thuiszorg. De conclusie luidt dat het gebruik van een domein- specifiek miodel vooral meerwaarde heeft indien lichamelijk functioneren wordt onderzocht in een hulpbehoevende populatie. Een algemeen instrument is vooral bruikbaar in minder hulpbehoevende populaties
Original languageEnglish
Pages (from-to)177-183
Number of pages7
JournalTSG: Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg
Volume75
Publication statusPublished - 1997

Cite this