Linksom of Rechtsom?

B.L. Feringa, T.M. Luider

Research output: Working paperAcademic

423 Downloads (Pure)

Abstract

Veel molekulen, vooral in de natuur, zijn asymmetrisch. Door een verschillende rangschikking van chemische groepen aan, meestal, een koolstofatoom bestaan die molekulen in twee vormen die elkaars spiegelbeeld zijn. In levende wezens komt steeds maar één spiegelbeeldvorm als lichaamseigen stof voor. Koolhydraten, eiwitten en DNA bijvoorbeeld hebben slechts één uniforme asymmetrie. Van veel geneesmiddelen is maar één vorm actief. Dit artikel gaat in op de vraag of de natuur enig voordeel heeft van asymmetrische molekulen. Was het niet veel 'verstandiger' als in de evolutie beide spiegelbeeldvormen zouden zijn gebruikt?
Original languageDutch
Publishers.n.
Number of pages12
Publication statusPublished - 1986

Cite this