Litigation in the financial statements: How to deal with the risks related to claims, legal disputes and law suits according to the Dutch accounting law

Research output: ThesisThesis fully external

127 Downloads (Pure)

Abstract

In dit proefschrift is onderzocht hoe in de jaarrekening wordt omgegaan met onzekere risico’s in verband met claims, juridische geschillen en rechtsgedingen als voorbeeld van contingencies. Deze geschillen vragen van de aangesproken vennootschap voortdurende schatting van de proceskans en van de mogelijke financiële gevolgen. Het is afhankelijk van deze schattingen of een voorziening in de jaarrekening moet worden verwerkt (recognition), wat de omvang daarvan dient te zijn en/of welke informatie moet worden gegeven om te voldoen aan het inzichtvereiste van de jaarrekening (disclosure). Schattingen vormen zo een belangrijk subjectief element in de jaarrekening. In eerdere onderzoeken zijn aanwijzingen gevonden dat van winststuring sprake kan zijn bij beslissingen om een voorziening te vormen. In IAS 37 zijn daarom specifieke voorschriften opgenomen met betrekking tot geschillen in de jaarrekening om winststuring te bestrijden. Aan de hand van jaarrekeningenonderzoek onder vennootschappen waarvan de aandelen aan de AEX/AMX zijn genoteerd is de mate van compliance onderzocht. In hoeverre voldoen de jaarrekeningen aan de gestelde eisen met betrekking tot de verwerking en vermelding van claims, juridische geschillen en rechtsgedingen. Tevens is onderzoek gedaan naar de mogelijke invloed van het jaar
https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/38288
Translated title of the contributionLitigation in the financial statements: How to deal with the risks related to claims, legal disputes and law suits according to the Dutch accounting law
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University Leiden law faculty
Supervisors/Advisors
  • Kuijl, J.G, Supervisor, External person
  • van offeren, D. H., Co-supervisor, External person
Award date25-Feb-2016
Place of Publication[Leiden]
Publisher
Print ISBNs978-90-6464-967-7
Publication statusPublished - 25-Feb-2016
Externally publishedYes

Keywords

  • law suits financial statemetns recognition disclosure

Cite this