Living kidney donation: implications for donor screening and follow-up

Hilde Tent

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

383 Downloads (Pure)

Abstract

Levende nierdonoren worden steeds belangrijker voor niertransplantatie. Doordat een gezonde nier veel reservecapaciteit heeft, kan één nier veilig afgestaan worden. Lange termijn studies laten goede resultaten zien voor levende donoren en hun ontvangers. Door de groeiende vraag naar donornieren zijn de criteria voor potentiële donoren de afgelopen tien jaar versoepeld. De leeftijdsgrens is vervallen, en donoren met overgewicht, obesitas en een hoge bloeddruk komen ook in aanmerking voor donatie. Oudere leeftijd, overgewicht en hoge bloeddruk zijn alle belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van nierschade. In dit proefschrift onderzoeken we daarom de effecten van de nieuwe donor karakteristieken op de uitkomst van nierfunctie in donor en ontvanger vijf jaar na de transplantatie. Daarnaast onderzochten we of het gebruik van nierfunctieformules die de nierfunctie schatten gebruikt kunnen worden voor het vervolgen van donor nierfunctie na donatie. We vonden geen nadelige effecten van donor leeftijd, overgewicht en bloeddruk voor donatie op het aanpassingsvermogen van nier en hiermee de nierfunctie in donor en ontvanger op vijf jaar na transplanatie. Donor nierfunctie voor donatie is de belangrijkste voorspeller van donor en ontvanger uitkomst. Nieren van vrouwelijke donoren zijn even goed als nieren van mannelijke donoren. Het nierfunctiebeloop na donatie wordt redelijk goed ingeschat door nierfunctieformules, snelle dalingen in nierfunctie gemist kunnen echter worden. De versoepeling in de donorselectie heeft geen nadelige effecten op nierfunctie van donor en ontvanger, vijf jaar na transplantatie. Zorgvuldige screening en het vervolgen van donoren na donatie blijft echter zeer belangrijk.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • van Goor, Harry, Supervisor
  • Homan van der Heide, J[aap] J., Supervisor
  • Navis, Gerjan, Supervisor
  • Ploeg, Rutger, Supervisor
Award date11-Jul-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036756303
Electronic ISBNs9789036756327
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Niertransplantatie
  • Screening
  • Levende donatie
  • Donors
  • urologie

Cite this