Local adaptation or dispersal? How pied flycatchers cope with climate change

Claudia Burger

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

1513 Downloads (Pure)

Abstract

Dit proefschrift onderzoekt de ecologische relatie tussen de timing van broeden bij vogels en voedselbeschikbaarheid in gematigde bossen. Fitness consequenties van asynchrone veranderingen tussen trofische niveaus, als gevolg van opwarming van het klimaat, worden experimenteel bestudeerd, en de mogelijkheden voor aanpassing door dispersie. Bij Bonte Vliegenvangers, een lange-afstandstrekvogel, resulteerde klimaatverandering in een versterkte mismatch tussen broedtijd en het voedselpiek. Als gevolg daarvan wordt verwacht, dat fitness afneemt en de vogels zich moeten aanpassen: lokaal kan dit door het vervroegen van de timing van broeden, of anders door dispersie naar een meer geschikte locatie. De belangrijkste bevinding in dit proefschrift is dat, op dit moment, Bonte Vliegenvangers in deze Nederlandse populatie relatief goed omgaan met de veranderingen in het milieu. Verder werd aangetoond dat vroege broedsels grotere hoeveelheden rupsen in het dieet van de jongen hebben, maar alleen in eikenbos en niet in andere boshabitats. De experimentele studies geven aan dat synchronisatie met de rupsenpiek waarschijnlijk minder belangrijk is voor de fitness van de vogels dan eerder gerapporteerd. Gevonden werd, door experimentele translokatie van vliegenvangers naar Zweden, dat dispergerende individuen met hun genen en fenotypes kunnen bijdragen aan een andere populatie. Daarom zou lange afstanddispersie evolutionaire verandering naar een vervroegde broedtijd kunnen versnellen. In de toekomst zou dispersie een steeds belangrijker proces kunnen worden, waardoor mobiele soorten zich succesvol kunnen aanpassen aan de klimatologische veranderingen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • University of Groningen
Supervisors/Advisors
 • Both, Christiaan, Supervisor
 • Tinbergen, Joost, Supervisor
Award date22-Jan-2014
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036767712
Electronic ISBNs9789036767705
Publication statusPublished - 2014

Keywords

 • Drenthe
 • Jaargetijden
 • Adaptatie (fysiologie, biologie)
 • Coping
 • Bonte vliegenvanger
 • Foerageren
 • Voedselecologie
 • Broeden
 • Lichamelijke $conditie
 • Klimaatveranderingen
 • Proefschriften (vorm)
 • Aves
 • ecologie: overige

Cite this