Lokale burgerbetrokkenheid en energieopslag Een leidraad voor discussie

Henny van der Windt, Dirk Kuiken

  Research output: Other contributionPopular

  Abstract

  De transitie naar een duurzaam energiesysteem komt langzaam op gang en er is nog een
  lange weg te gaan. Hoe de energietransitie ook zal verlopen, twee dingen lijken zeker. Een
  energievoorziening voor Nederlandse huishoudens gebaseerd op (lokale) hernieuwbare
  bronnen vraagt om:
  1. een betere afstemming van vraag en aanbod van energie
  2. een grote(re) betrokkenheid van burgers, zowel centraal als lokaal.
  Om te zorgen dat aan beide voorwaarden kan worden voldaan is daadkracht vereist.
  Daadkracht van zowel de overheid en energiebedrijven, maar ook van burgers zelf is nodig.
  Nieuwe Europese regelgeving biedt een kader voor een grotere rol van consumenten
  en lokale gemeenschappen bij keuzes in de vorm en het beheer van hun eigen energievoorziening. Naast betrokkenheid van bestaande energiecoöperaties, is hierbij ook de
  betrokkenheid van lokale bedrijven, gemeenten en provincies noodzakelijk. De overgang
  van een overwegend centraal energiesysteem, gestoeld op fossiele brandstoffen, naar
  een systeem met meer (lokale) decentrale hernieuwbare componenten heeft belangrijke
  consequenties. Een belangrijke consequentie is dat het bestaande elektriciteitsnet door
  alle lokale initiatieven voor zonne- en windenergie veel meer transportcapaciteit dient
  te bieden dan voorheen. Het aanbod van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen vraagt
  tevens meer aandacht voor de gelijktijdigheid van vraag- en aanbod van energie, d.w.z. het
  in balans brengen van vraag en aanbod binnen het elektriciteitsnet.
  Bovenstaande zorgt voor een vraag naar nieuwe technische en organisatorische oplossingen die de toenemende vraag naar transportcapaciteit en de ‘balancerings-uitdaging’
  op korte termijn het hoofd kunnen bieden. Er is onder andere behoefte aan nieuwe
  verdienmodellen, organisatievormen en besluitvormingsprocessen om voornoemde technische en organisatorische (o.a. ook wet- en regelgeving en samenwerkingsverbanden)
  oplossingen te laten werken. Daarbij zoeken zowel lokale en coöperatief georganiseerde
  energieproducenten als netbeheerders een andere rol en is er behoefte om te experimenteren met coöperatieve netbeheerders en projectontwikkelaars.
  In dit stuk geven we een korte schets van het huidige speelveld voor de burgers om te
  participeren in het energiesysteem, de verhoudingen met bestaande partijen en belangen
  en mogelijke opties om te voorzien in de behoefte naar nieuwe technische en organisatorische mogelijkheden voor de (lokale) energievoorziening
  Original languageDutch
  Typemogelijkhedn voor burgerparticpatie in de nergietransitie
  Media of outputrapportage/discussiestuk
  PublisherNew Energy Coalition
  Publication statusPublished - 2021

  Keywords

  • CITIZEN PARTICIPATION
  • Energy Transition

  Cite this