Longinus "over het verhevene": vertaling met inleiding en opmerkingen

Jan Philippus Hoogland

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

144 Downloads (Pure)

Abstract

Toen in 1554 te Bazel de eerste uitgave verscheen van het Geschrift over het Verhevene, noemde de uitgever, Francesco Robortello, als schrijver den rhetor Dionysius Longinus, en denzelfden naam las men op het titelblad van Manutius' editie, die in het volgend jaar te Venetie het Iicht zag. Ruim twee eeuwen heeft men dezen "Dionysius Longinus" zonder meer geidentificeerd met den beroemden Cassius Longinus, den vertrouwden raadsman van koningin Zenobia, die door Aurelianus in 273 na Chr. ter dood werd gebracht, een man, dien Eunapius beschreef als "een levende boekerij en een wandelend museum" ... Zie: Inleiding
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Award date10-Jul-1936
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1936

Cite this